विश्वस्त मंडळ

विश्वस्त मंडळ : अध्यक्ष

श्री. नीलकंठ ईश्वर कुंभार
पद : अध्यक्ष
मोबाईल : 9890855040
ई-मेल : primacomputer@gmail.com
पत्ता : कुंभार गल्ली, मंगळवेढा, जि. सोलापूर

विश्वस्त मंडळ : उपाध्यक्ष

डॉ.श्री. हरिहरराव पांडूरंगराव पटवर्धन
पद : उपाध्यक्ष
मोबाईल :
ई-मेल :
पत्ता : दामाजी रोड, मंगळवेढा, जि. सोलापूर

विश्वस्त मंडळ : सचिव

सौ. वैशाली नीलकंठ कुंभार
पद : सचिव
मोबाईल :
ई-मेल :
पत्ता : कुंभार गल्ली, मंगळवेढा, जि. सोलापूर

विश्वस्त मंडळ : खजिनदार

श्री. सुमंगल हरिहरराव पटवर्धन
पद : खजिनदार
मोबाईल :
ई-मेल :
पत्ता : दामाजी रोड, मंगळवेढा, जि. सोलापूर

विश्वस्त मंडळ : विश्वस्त

श्री. रमेश ईश्वर कुंभार
पद : विश्वस्त
मोबाईल :
ई-मेल :
पत्ता : कुंभार गल्ली, मंगळवेढा, जि. सोलापूर

विश्वस्त मंडळ : विश्वस्त

सौ. ईशा सुमंगल पटवर्धन
पद : विश्वस्त
मोबाईल :
ई-मेल :
पत्ता : दामाजी रोड, मंगळवेढा, जि. सोलापूर

विश्वस्त मंडळ : विश्वस्त

सौ. जयश्री रमेश कुंभार
पद : विश्वस्त
मोबाईल :
ई-मेल :
पत्ता : कुंभार गल्ली, मंगळवेढा, जि. सोलापूर

महत्त्वाच्या सुचना