शिक्षक परिचय

शिक्षक परिचय : मुख्याध्यापिका

सौ. वैशाली नीलकंठ कुंभार
पद : मुख्याध्यापिका
विषय : मराठी, गणित, इंग्रजी, कला, सामान्यज्ञान, संगणक
शैक्षणिक पात्रता : बी.ए., कॉम्प्युटर डिप्लोमा,
अनुभव : २० वर्षे
वर्ग : संपूर्ण वर्गाचे / शाळा नियोजन

शिक्षक परिचय : शिक्षिका

कु. सारिका जालिंदर चव्हाण
पद : शिक्षिका
विषय : मराठी, गणित, इंग्रजी, कला, संगीत, कार्यानुभव, संगण
शैक्षणिक पात्रता : बी.ए. डी. एड्. / बालवाडी कोर्स
अनुभव : ७ वर्षे
वर्ग : मोठा वर्ग – मोगरा

शिक्षक परिचय : शिक्षिका

सौ. अश्विनी महेश टाकणे
पद : शिक्षिका
विषय : मराठी, गणित, इंग्रजी, कला, कार्यानुभव
शैक्षणिक पात्रता : बी.ए. / बालवाडी कोर्स / संगणक कोर्स
अनुभव : ७ वर्षे
वर्ग : मोठा वर्ग – गुलाब

शिक्षक परिचय : शिक्षिका

सौ. सविता किरण रत्नपारखी
पद : शिक्षिका
विषय : मराठी, गणित, इंग्रजी, कला, कार्यानुभव शैक्षणिक पात
शैक्षणिक पात्रता : एस.एस.सी. / आय.टी.आय. / बालवाडी-अंगणवाडी कोर्स
अनुभव : १० वर्षे
वर्ग : लहान वर्ग - चाफा

शिक्षक परिचय : शिक्षिका

सौ. लता सुधीर कुलकर्णी
पद : शिक्षिका
विषय : मराठी, गणित, इंग्रजी, कला, कार्यानुभव
शैक्षणिक पात्रता : एच.एस.सी. / बालवाडी कोर्स
अनुभव : २२ वर्षे
वर्ग : लहान वर्ग - चमेली

शिक्षक परिचय : शिक्षिका

सौ. सुनिता जगन्नाथ कुंभार
पद : शिक्षिका
विषय : मराठी, गणित, इंग्रजी, कला, कार्यानुभव
शैक्षणिक पात्रता : एच.एस.सी. / बालवाडी कोर्स
अनुभव : ८ वर्षे
वर्ग : शिशु वर्ग - जाई

शिक्षक परिचय : शिक्षिका

सौ. निता अरुण डोके
पद : शिक्षिका
विषय : मराठी, गणित, इंग्रजी, कला, कार्यानुभव
शैक्षणिक पात्रता : एफ.वाय.बी.ए. / बालवाडी कोर्स
अनुभव : ११ वर्षे
वर्ग : शिशु वर्ग - जुई

शिक्षक परिचय : शिक्षिका

सौ. पूजा शंकर ढोणे
पद : शिक्षिका
विषय : मराठी, गणित, इंग्रजी, कला, कार्यानुभव, संगणक
शैक्षणिक पात्रता : बी.कॉम. / बालवाडी कोर्स / संगणक कोर्स
अनुभव : ९ वर्षे
वर्ग : संगणक लॅब / कार्यालयीन कामकाज

शिक्षक परिचय : शिक्षिका

सौ. स्वाती दिगंबर माळी
पद : शिक्षिका
विषय : मराठी, गणित, इंग्रजी, कला, कार्यानुभव, संगणक
शैक्षणिक पात्रता : बी.ए. / एम.एस.सी.आय.टी. / बालवाडी कोर्स
अनुभव : ०४ वर्षे
वर्ग : अतिरिक्त वर्ग

शिक्षक परिचय : सहशिक्षिका

गुंगे गीता सचिन
पद : सहशिक्षिका
विषय : भाषा, गणित, इंग्रजी, कला, कार्यानुभव, संगणक
शैक्षणिक पात्रता : एफ.वाय.बी.ए. / बालवाडी कोर्स / एमएससीआयटी
अनुभव : --
वर्ग : लहान वर्ग - चमेली