परीक्षा


प्रायमा पूर्व प्राथमिक विद्यालय मंगळवेढा

परीक्षा

परीक्षा
शिशु वर्ग : : वर्षातून ४ वेळा तोंडी परीक्षा
: एक लेखी परीक्षा
लहान / मोठा वर्ग : : प्रथम सत्र मध्य परीक्षा (लेखी सराव)
: प्रथम सत्र परीक्षा (लेखी)
: व्दितीय सत्र मध्य परीक्षा (लेखी सराव)
: व्दितीय सत्र परीक्षा
प्रगति पुस्तक : प्रत्येक मुलांचा तिमाही प्रगती तक्ते, शैक्षणिक वर्षातील संपूर्ण उपस्थिती पत्रक, आरोग्य तपासणी, वार्षिक निकाल एकत्रितपणे पालकास पाहण्यास उपलब्ध.
निकाल : वेबसाईटवर पाहण्याची सुविधा लवकरच सुरु करित आहोत.
ONILINE/OFFLINE

महत्त्वाच्या सुचना