प्रवेश शुल्क

डिव्हिजन नाव:

इयत्ता / गटाचे नाव वर्ग / तुकडी चे नाव प्रवेशाचे वय वर्षे
शिशु जाई जुर्इ ३ ते ३.५
लहान चाफा चमेली ४ ते ४.५
मोठा मोगरा गुलाब ५ ते ५.५

प्रवेश शुल्क :

वर्ग शुल्क
शिशु 5000
लहान 5500
मोठा 6000

महत्त्वाच्या सुचना