प्रायमा पूर्व प्राथमिक विद्यालय मंगळवेढा इमारतीचे भूमी पूजन व बांधकाम

शालेय इमारत

प्रशस्त खोल्या

भौतिक सोयी-सुविधा

अग्निशमन यंत्र

मेडिकल किट

वर्ग खोल्या

हॉल

लॅब व शिक्षक कक्ष

कार्यालय

निवासी खोली

प्रसाधन गृहे

बाथरुम